25. maj 2018 trådte EU’s nye persondataforordning (GDPR) i kraft. Dette er godt nyt både for os som virksomhed og dig som kunde. I korte træk betyder den nye EU-lov ikke direkte noget for dig, men du vil nu have en langt bedre kontrol over, hvad virksomhederne bruger de data du efterlader til.

Efter internettet kom til i år 2000, har det betydet radikal ændring i den måde vi kommunikerer på, benytter sociale medier, hjemmesider vi besøger, køber varer, sender e-mails med videre. Alt sammen noget som foregår online. Der ligger utroligt mange personlige data online, men hvad bruges denne information egentlig til? Dette tager GDPR hånd om.

GDPR – hvad giver det af ændringer?

Hos IDadvice har persondataforordningen ikke givet de store omvæltninger, blot justeringer af den Privacy Policy vi allerede havde. Blandt de nye ændringer i GDPR skal det nu være tydeligt og transparent, hvilke data der opsamles samt hvad disse bruges til.

Hvad bruger IDadvice din data til?

Hos IDadvice vil vi gerne være hel sikre på, at vi lever op til den nye GDPR og kravet til gennemsigtighed, hvorfor vi nedenfor vil forklare, helt præcist hvad vi bruger den data vi opsamler til.

De data vi sidder inde med, kan overordnet deles i to

1) Kundeinformation

Kundeinformation der er givet i relation med en forespørgsel, typisk en e-mail, gemmes grundet forespørgselen i længere tid. Dataene behandles fortroligt og opbevares i en intern database. Derudover har vi også kundeoplysninger fra tilmeldningerne til vores Vidensservice, som ligeledes opbevares i en særlig database – alene til dette formål. Medlemmerne kan til hver en tid melde sig ud.

2) Data fra platform og sociale medier

Indsamling af data fra vores platforme og sociale medier. Når du besøger vores platform på IDadvice indsamler vi data – uden du nødvendigvis er bevidst om det. At vi opsamler data er ikke noget vi holder hemmeligt, og har aldrig gjort, det er blot de færreste som går ind og læser vores private policy.

Overordnet bruger vi den data vi indsamler online til at forbedre vores markedsføring og produkter. Vi benytter både dataindsamling fra besøgende fra vores hjemmeside, ved hjælp af cookies og LinkedIn og Facebook.

IDadvice.dk
Når du åbner vores platform, registrer vi blandt andet hvilken artikel eller side den besøgende læser, hvor længe du er på siden, om du besøger os igen mv. Dette gøres med det eksterne analyseværktøj Google Analytics, herved kan vi lægge større vægt på de artikler og områder, som vores kunder viser størst interesse for. Det er her vigtigt at pointere, at disse oplysninger ikke indeholder personlig data, men kun baseres på anonyme IP-adresser.

Cookies
På vores platform indsamler vi data ved hjælp af cookies. Disse bruger vi til at optimere, informere og vise dig annoncer baseret på dine besøg hos IDadvice. Disse kan altid slås fra, vores site fungerer præcist på samme måde med og uden cookies.

LinkedIn og Facebook

På LinkedIn og Facebook poster vi opslag og benytter annoncer. Her måler vi på vores følgers aktivitet for, ligeledes som vi gør på vores platform, at kunne lægge større vægt på det der interesserer vores følgere. På disse medier er vores kunder altid velkommen til at kontakte os, ligesåvel som igennem e-mail eller telefonisk.

Databehandling med respekt

Vi har stor fokus på at behandle data med respekt samt fortrolig behandling. Vi værner om vores kunders informationer,  gennemsigtig databehandling samt at du har fuld råderet over din data.

© 2024 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?