Innovativt teknologisk forskningsprojekt RFID tips

IDadvice er deltager i et innovativt teknologisk forskningsprojekt PEARL, der har til formål at holde seniorerne på 55+ længere tid på arbejdsmarkedet. Dette skal gøres ved, at implementere NFC eller RFID i de løsninger som seniorerne kender til i dag, og dermed bygge bro imellem de eksisterende og fremtidens digitale arbejdsstationer.

Projektet fokuserer på kontoransatte, funktionærer og akademikere. Disse målgrupper benytter i forvejen teknologi på arbejdspladsen – i højere eller mindre grad. Målgrupperne er dermed også mere tilpasningsdygtige i forhold til, at møde nye teknologier. Herved er der større mulighed for, at teknologien kan gøre en forskel samt sikre, at medarbejderne på 55+ har lyst til at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Lyst er i denne sammenhæng en afgørende faktor, og er derfor en af de vigtigste aspekter der afgør, om projektet bliver en succes eller ej. Dette er vurderet ud fra, at det skal være sjovt at arbejde – og den ansatte skal føle sig værdsat.

En anden vigtig faktor er fleksibilitet i arbejdslivet. Det er hér PEARL projektet kan vise sig meget gavnligt. Innovative teknologier som f.eks. RFID kan fjerne behovet for, at huske mange forskellige adgangskoder, eller give en digital arbejdsstation, der indretter sig efter den enkelte medarbejder.

Seniorerne er attraktive for arbejdsmarkedet

Seniorerne på + 55 år er attraktive for arbejdsmarkedet. De har en knowhow og erfaring, som i sidste ende kan bidrage til bundlinjen. Derfor er det vigtigt, at vi overvejer hvilke muligheder der kan være for, at beholde dem længst muligt på arbejdsmarkedet, og tilbyde dem den bedste løsning.

IDadvice som teknisk partner

IDadvice er teknisk partner i projektet. Målet er at undersøger i hvilket omfang teknologien kan understøtte seniorernes behov. Det er vigtigt, at RFID ikke blot implementeres fordi det er en mulig teknologi, men fordi det netop vil give mening for den enkelte medarbejder. Ønsket er, at udvikle en løsning hvor f.eks. RFID kan afhjælpe de problemstillinger som seniorerne i øjeblikket møder i arbejdslivet – og derigennem gøre det attraktivt at blive længere tid på arbejdsmarkedet.

Ny platform fra bunden

Samarbejdspartnerne i PEARL udvikler en ny platform fra bunden, der bygges op af forskellige moduler. Disse moduler kan kombineres og konfigureres efter behov, så de passer til den enkelt medarbejders ønsker, f.eks. også aldersbetingede udfordringer. Samtidig vil de understøtte EU’s strategi der går på, at forlænge arbejdslivet for seniorer i hele Europa.

ID-advice deltager sammen med 7 andre partnere fordelt på 6 seks lande;

∗ AIT Austrian Institute of Technology GmbH (Østrig)

∗ Roessingh Research and Development (Holland)

∗ Singular Romania Computer Application S.R L. (Rumænien)

∗ Empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH (Tyskland)

∗ COMARG – Communication & Marketing Agency (Schweiz)

∗ SENSAP Swiss AG (Schweiz)

∗ Aalborg Universitet (Danmark).

PEARL (Platform for Ergonomic and motivating, ICT-based Age-friendly woRkpLaces) er et EU støttet projekt med et samlet budget på 3,1 millioner euro. EU støtter med ca. 2 millioner euro.

De forskellige moduler vil hjælpe til f.eks. tidsstyring, projektstyring, kognitiv support, og mentalt support.

PEARL testes af i praksis i Holland, Schweiz og Rumænien i løbet af projektperioden.

I videoen herunder kan du se en beskrivelse af PEARL projektet.

© 2024 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?