Innovativt teknologisk forskningsprojekt til seniorer

Innovativt teknologisk forskningsprojekt RFID tips

ID-advice deltager i et innovativt teknologisk forskningsprojekt, der har til formål at holde seniorerne på 55+ længere tid på arbejdsmarkedet. Dette skal gøres ved at implementere NFC eller RFID i de løsninger som seniorerne kender til i dag, og dermed bygge bro imellem de eksisterende og fremtidens digitale arbejdsstationer.

Formålet med PEARL projektet er at gøre det mere attraktivt for medarbejdere over 55 år, at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Projektet fokuserer på kontoransætte, funktionærer og akademikere, da disse målgrupper i forvejen benytter teknologi i deres arbejdsliv i højere eller mindre grad. Disse målgrupper er dermed også mere tilpasningsdygtige i forhold til at møde nye teknologier, da de i forvejen arbejder med teknologierne. Hermed er der mulighed for at teknologien virkelig kan gøre en forskel, og sikre at medarbejderne på 55+ har lyst til at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Lyst er i denne sammenhæng en afgørende faktor, og en af de vigtige aspekter der afgør om projektet bliver en succes. Det skal nemlig være sjovt at gå på arbejde, og den ansatte skal føle sig værdsat. En anden vigtig faktor er fleksibilitet i arbejdslivet. Og det er hér PEARL projektet kan vise sig meget gavnligt. Innovative teknologier som f.eks. RFID kan fjerne behovet for at huske mange forskellige adgangskoder, eller give en digital arbejdsstation der indretter sig efter den enkelte medarbejder.

 

Seniorerne længere tid på arbejdsmarkedet

Seniorerne på + 55 år er attraktive for arbejdsmarkedet, da de har en knowhow og erfaring der i sidste ende kan bidrage til bundlinjen i virksomheden. Derfor er det også vigtigt at vi overvejer hvilke muligheder der kan være for at beholde dem længst muligt på arbejdsmarkedet, og tilbyder dem den bedste løsning.

ID-advice som teknisk partner

ID-advice er teknisk partner i projektet, og undersøger i hvilket omfang teknologi kan understøtte seniorernes behov. Her er det vigtigt at RFID ikke blot implementeres fordi det er en mulig teknologi, men fordi det netop giver mening for den enkelte medarbejder. Således er ønsket at udvikle en løsning hvor f.eks. RFID kan afhjælpe de problemstillinger som seniorer i øjeblikket møder i deres arbejdsliv, og derigennem gøre det attraktivt at blive længere tid på arbejdsmarkedet.

Ny platform fra bunden

Samarbejdspartnerne i PEARL udvikler en ny platform fra bunden, der bygges op af forskellige moduler. Disse moduler kan kombineres og konfigureres efter behov, så de passer til den enkelt medarbejders ønsker, f.eks. også aldersbetingede udfordringer. Samtidig vil de understøtte EU’s strategi om at forlænge arbejdslivet for seniorer i hele Europa.

ID-advice deltager sammen med 7 andre partnere fordelt på 6 seks lande;

∗ AIT Austrian Institute of Technology GmbH (Østrig)

∗ Roessingh Research and Development (Holland)

∗ Singular Romania Computer Application S.R L. (Rumænien)

∗ Empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH (Tyskland)

∗ COMARG – Communication & Marketing Agency (Schweiz)

∗ SENSAP Swiss AG (Schweiz)

∗ Aalborg Universitet (Danmark).

PEARL (Platform for Ergonomic and motivating, ICT-based Age-friendly woRkpLaces) er et EU støttet projekt med et samlet budget på 3,1 millioner euro. EU støtter med ca. 2 millioner euro.

De forskellige moduler vil hjælpe til f.eks. tidsstyring, projektstyring, kognitiv support, og mentalt support.

PEARL testes af i praksis i Holland, Schweiz og Rumænien i løbet af projektperioden.

I videoen herunder kan du se en beskrivelse af PEARL projektet.

©2017 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?