Opstelling PEARL

IDadvice har leveret den bagvedliggende RFID-teknologi til det fælles europæisk forskningsprojekt PEARL. Projektet har 7 andre partnere fra 6 lande. Projektets formålet formål er, at effektivisere virksomheder via den nyeste teknologi, og samtidig skabe besparelser på tid og økonomi for hele organisationen. Ved at personliggøre skrivebordet og arbejdspladsen med bla. RFID teknologi, kan medarbejderne være mere fleksible og minimere tidsspild – og herved opnå en langt mere effektiv organisation. Vi kalder det Ambient Tuning.

Teknologien ses som værende løsningen på stressrelateret medarbejderfravær, ineffektivitet og videnssikring på arbejdspladsen.

Hvad kan PEARL gøre for din virksomhed?

Svaret er besparelser på tid og økonomi. Erhvervslivet ser i stigende grad en ændring mod fleksible og dynamiske arbejdspladser, hvor faste kontorpladser hører fortiden til, og digitale arbejdsstationer tager over. RFID-teknologi er “nøglen” til den dynamiske arbejdsplads, hvor  brugervenligheden er i højeste fokus. En personlig RFID-brik tilpasses arbejdspladsen efter egne præferencer.

Ambient Tuning

Ved at implementere Ambient Tuning i virksomheden, vil der både kunne spares tid og penge. Omkostningerne for kontorindretning minimeres, da der skabes rammer for effektiv projektarbejde. Vigtige HR-ressourcer kan flytte sit fokus fra arbejdsmiljøet. Med Ambient Tuning, vil arbejdsmiljø og optimering dertil blive en faktor der kan styres af medarbejderen selv.

Øget effektivitet i organisation

Større fleksbilitet er et ønske hos mange virksomheder, hvor den enkelte medarbejder er bundet fast til sit eget skrivebordet. Gruppearbejde og møder kræver ofte, at der samarbejdes i neutrale omgivelser såsom i et mødelokale. Dette er ikke et fleksibelt system. IDadvice løser dette med et Auto-ID, der er dit personlige nøglekort.

Med nøglekortet vil computeren indrette sig efter personlige valg, ligemeget hvilken computer du sidder ved. Dette giver en glidende overgang fra arbejdsplads til arbejdsplads. Effektiviteten er kun et klik væk.

Belysningen ved arbejdspladsen kan indstilles efter personlige valg. Dette gør, at arbejdspladsen lynhurtigt kan indrettes efter medarbejdere med høj lysfølsomhed. Disse lys-indstillinger følger nemlig med medarbejderen, lige meget hvilket kontor denne skulle vælge at arbejde fra. Folk arbejder optimalt i forskelligt belysning. Den rette belysning medfører, at arbejdsmiljø optimeres.

Effektiviteten, og endnu vigtigere, eksekvering af opgaver holdes på det højeste niveau med vores ledighedsindikator. Denne indikator, i form af en pære, der er indstillet ved hvert kontor, signalerer kollegaerne om ens ledighedsstatus. Medarbejderen kan indstille denne til rød, gul eller grønt lys alt efter den igangværende opgave. Dette mindsker unødvendige forstyrrelser i arbejdstiden og baner vejen for forstyrrelser på de rette tidspunkter. Det er nu muligt, at se om en given medarbejder kan gå i dialog eller ej. Resultatet er en mere effektiv arbejdsplads hvor der eksekveres til tiden.

ledighedsindikator

Hvordan hjælper Ambient Tuning på vidensflugt?

Erfarne medarbejdere bærer på stor og værdifuld viden, som virksomhederne gerne vil beholde. Det ses, at erfarne medarbejdere er blevet meget rutine præget, og vant til de samme arbejdsmetoder gennem hele arbejdslivet. Dette kan resultere i, at de fravælger en virksomhed grundet ineffektivitet.

De nye metoder i Ambient Tuning kan give et friskt pust og forlænge medarbejderens tid i virksomheden. Unødig forstyrrelse mindskes ved hjælp af ledighedsindikatoren og medarbejderen får brugt sin viden og faglighed optimalt. Dette mindsker risikoen for, at erfarne medarbejdere forlader virksomheden.

Her kommer teknologien til sin ret og gør en stor forskel, ved at sikre at medarbejderne bliver længere tid på arbejdsmarkedet og samtidig skaber ny og værdifuld viden for virksomheden.

Ambient Tuning har en eksponentiel effekt. Din effektivitet gør andre effektive, og dermed bliver hele virksomheden mere effektiv. Bedre resultater opnås på kortere tid.

RFID-specialister

IDadvices bidrag til har i høj grad været en forlængelse af den allerede eksisterende viden og erfaring indenfor RFID-løsninger. Auto-ID der er kernen i Ambient Tuning er et område hvor ID-advice har leveret komplette løsninger for både små og store virksomheder. Denne brede erfaring har gjort ID-advice til ekspertpartner i 2 europæiske forskningsprojekter, hhv. PEARL og RADICAL, og samtidig bidraget til at udvikle og implementere RFID-teknologien i erhvervslivet.

pearl-project logooff_-_eulogo_da

© 2024 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?