PEARL Project

Opstelling PEARL

ID-advice har leveret den bagvedliggende RFID-teknologi til et fælles europæisk forskningsprojekt (PEARL) med 7 andre partnere fra 6 lande, der har til formål at effektivisere virksomheder via den nyeste teknologi, og samtidig skabe besparelser på tid og økonomi for hele organisationen. Ved at personliggøre skrivebordet og arbejdspladsen med bla. RFID teknologi, kan medarbejderne være mere fleksible og minimere tidsspilde, der resulterer i en effektiv organisation.

Vi kalder det Ambient Tuning, og ser teknologien som løsningen på stressrelateret medarbejderfavær, ineffektivitet og videnssikring på arbejdspladsen.

Hvad kan PEARL gøre for din virksomhed?

Besparelser på tid og økonomi

Erhvervslivet ser i stigende grad en ændring mod mere fleksible og dynamiske arbjedspladser, hvor faste kontorpladser hører fortiden til, og digitale arbejdsstationer tager over. RFID-teknologi er nøglen til denne dynamiske arbejdsplads. Brugervenligheden er i højeste fokus, hvor en personlig RFID-brik tilpasser din arbejdsplads efter dine præferencer.

Ved at implementere Ambient Tuning vil virksomheden spare tid og penge, da omkostningerne for kontorindretning minimeres da man skaber rammerne for effektiv projektarbejde. Vigtige HR ressourcer kan bruges et andet sted, da spørgsmålet om arbejdsmiljø og optimering dertil efterhånden bliver en faktor der kan styres af medarbejderen selv.

Effektiv organisation

Større fleksbilitet er et ønske ved mange virksomheder, hvor den enkelte medarbejder er bundet til skrivebordet. Gruppearbejde og møder kræver normalt at man samarbejder i neutrale omgivelser såsom et mødelokale. Dette er ikke et fleksibelt system. Vi løser dette med Auto-ID, der er dit personlige nøglekort.

Med nøglekortet vil computeren indrette sig efter dine personlige valg ligemeget hvor du er og hvilken computer du sidder ved. Dette giver en glidende overgang fra arbejdsplads til arbejdsplads. Effektiviteten er kun et klik væk.

Belysningen ved arbejdspladsen kan indstilles alt efter dit personlige valg. Dette gør at arbejdspladsen ex. kan indrettes efter medarbejdere med høj lysfølsomhed. Disse lysindstillinger vil følge med medarbejderen lige meget hvilket kontor denne skulle vælge at arbejde fra. Folk arbejder optimalt i forskellige belysning, og disse løsninger medfører altså derfor at dit arbejdsmiljø optimeres, og er skræddersyet til dig.

Effektiviteten, og endnu vigtigere, eksekvering af opgaver holdes på det højeste niveau med vores ledighedsindikator. Denne indikator, i form af en pære, der er indstillet ved hvert kontor, signalerer kollagaerne om ens ledighedsstatus. Medarbejderen kan indstille denne til rød, gul eller grønt lys alt efter den igangværende opgave. Dette mindsker unødvendige forstyrrelser i arbejdstiden, men baner samtidig også vejen for forstyrrelser på de rigtige tidspunkter, da kollegaerne altid kan se om en given medarbejder kan gå i dialog eller ej. Resultatet er en mere effektiv arbejdsplads hvor der eksekveres til tiden.

ledighedsindikator

Hvordan hjælper Ambient Tuning på vidensflugt?

Erfarne medarbejdere bærer på stor og vigtig viden, men er blevet vant til de samme arbejdsmetoder gennem hele arbejdslivet, og risikerer at fravælge virksomheden pga. ineffektivitet. Samtidig vil virksomheder gerne beholde denne værdifulde viden. De nye metoder i Ambient Tuning kan give et friskt pust og forlænge medarbejderens tid i virksomheden. Unødig forstyrrelse mindskes med ledighedsindikatoren og medarbejderen får brugt sin viden og faglighed optimalt. Dette mindsker risikoen for at erfarne medarbejdere forlader virksomheden.

Her kommer teknologien til sin ret og gør en stor forskel, ved at sikre at medarbejderne bliver længere tid på arbejdsmarkedet og samtidig skaber ny og værdifuld viden for virksomheden.

Ambient Tuning har en eksponentiel effekt. Din effektivitet gør andre effektive, og dermed bliver hele virksomheden mere effektiv. Bedre resultater opnås på kortere tid.

RFID-specialister

ID-advices bidrag til PEARL projektet har i høj grad været en forlængelse af den allerede eksisterende viden og erfaring indenfor RFID-løsninger. Auto-ID der er kernen i Ambient Tuning er et område hvor ID-advice har leveret komplette løsninger for både små og store virksomheder. Denne brede erfaring har gjort ID-advice til ekspertpartner i 2 europæiske forskningsprojekter, hhv. PEARL og RADICAL, og samtidig bidraget til at udvikle og implementere RFID-teknologien i erhvervslivet.

pearl-project logooff_-_eulogo_da

©2017 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?