RADICAL smart city projekt i Aarhus

RADICAL Smart City projektet er et EU støttet projekt, der udvikler 16 digitale og mobile projekter i 8 byer i Europa.

De danske partnere er Aarhus kommune, Aarhus Universitet (CAVI) og RFID-specialisten (ID-advice).

Den danske del af RADICAL Smart City projektet i Aarhus består af 2 del-projekter: Ét cykel projekt der handler om sikkerhed for cyklister i centrum af byen, projektet tager udgangspunkt i borgernes ønsker, der kom til udtryk gennem en række living labs, projektet har gennem denne process udviklet sig til 2GREEN , det andet projekt handler om miljøbevisthed, projektet er på samme måde udviklet gennem en række living labs og resultatet er blevet en miljøkort over Aarhus.

I RADICAL Smart City projektet er der 8 projekttemaer der gennemføres i 2 byer, så hver by har 2 projekttemaer.

Lidt historik fra forløbet

Nyt d. 24/4 2014

RFID på cykel præsenteret på reviewmøde i Santander

I april har Rita Westergaard, Business Solution Manager i ID-advice, været til review møde i Santander. Ud af de 7 byer og 14 projekter, blev der på dette møde præsenteret 3 projekter, hvoraf cykelsikkerhed i Aarhus var ét af dem.

ID-advice har som de eneste sammen med det Tekniske Universitet i Athen, NTUA, testet API’er for integrationen til RADICAL platformen. Integrationen skal bruges databaser (reposatory), samt til at hente information vha. # (hashtags) fra sociale medier. Vi viste denne integration med RADICAL platformen, via en demo af Før Grønt-signalet. Da det jo af åbenlyse grunde ikke var muligt at flytte krydset fra Aarhus hele vejen til Spanien, demonstrerede Rita i stedet konceptet vha. cykel og chip i demonstrationslokalet. Konceptet blevet taget vel imod af såvel de andre projektpartnere som reviewerne. Efterfølgende diskuteredes privacy spørgsmålet, som lå reviewerne meget på sinde. ID-advice har allerede taget højde for privacy spørgsmålet, i den tekniske løsning. Vi balancerer således imellem at brugeren kan få personlig information (kun tænkt til brugeren selv), samt at anonymiseret data kan bruges til at kreere Big Data. Denne løsninger finder vi giver en god balance, da alle forbliver anonyme.

 

Nyt d. 13/3 2014

Living lab for RFID til cykler

I januar afholdt vi også en workshop, omhandlende cykelscenariet. I dette scenarier arbejder vi sammen med Aarhus Cykelby, der hjalp med at finde deltagere til workshoppen via deres store netværk på Facebook, ”Vi der cykler i Aarhus”. I denne workshop ønskede vi at få inputs og ideer fra cyklisterne, samt bedre at forstå deres cykelvaner. Vi diskuterede også emnet privacy, som for borgerne er meget vigtigt, da de ikke ønsker at blive tracket ubetinget. Vores næste iteration bliver en demo af ”Før-Grønt signal”, som skal give cyklisterne fordel frem for bilister i udvalgte kryds i Aarhus C, ved hjælp af RFID teknologien. Demoen bliver afholdt d. 25/3 2014, og cykelinteresserede er velkomne til at kigge med når vi tester, ved krydset Christiansgade/Grønnegade/Åboulevarden kl. 11.

 

Workshop for økoscenariet

I økoscenariet har vi fokus på affaldssortering, med brug af RFID, i Aarhus C. For at få det bedste udbytte, har vi allieret os med AffaldVarme, der ligger inde med en masse viden om aarhusianernes affaldsvaner. I januar afholdt vi vores første workshop, hvor vi havde inddraget borgere der havde interesse for netop affaldssortering. Her kunne brugerne dele deres holdninger omkring emnet, samt diskutere potentielle RFID løsninger. ID-advice præsenterede en mock-up kaldet TrashTrack, der vha. RFID kan veje og tracke borgernes skrald, samt visualisere det i en app eller hjemmeside. Vi fik en masse spændende respons på denne mock-up, og vi arbejder nu videre med en forbedret løsning der indebærer en kuffertvægt i stedet for en almindelig køkkenvægt.

Nyt januar 2014

Living Labs

En vigtig del af RADICAL projektet, er borgerinddragelse. Vi har derfor deltaget i en introduktion til living labs, der havde til formål at skabe ensrettethed i den måde vi forstår living labs i Aarhus. Til denne workshop deltog repræsentanter for kommunen, der også er en del af projektet, samt ID-advice. Fokus var at forstå metoden ved living lab (som i korte træk handler om hvordan man kan inddrage brugere i sit udviklingsarbejde), samt hvordan vi kan sikre kvalitet og ensrettethed i de kommende workshops der skal afholdes. Nogle af hovedpunkterne vi kunne tage med os fra denne introduktion, var at living labs skal ses som en kultur der er svær at generalisere. Den varierer derfor fra land til land, fra firma til firma. Vigtigt i living labs er at udføre eksperimenter (prototyper, eksperimenter, brugerinddragelse), for derigennem at udforske mulige problemstillinger.

Erfaringerne fra denne introduktion, skal bruges til at afholde workshops med borgere fra Aarhus, i januar. Her skal vi undersøge brugernes holdning til hhv. miljøbevidsthed og cykelsikkerhed.

 

 

off_-_eulogo_daThis project has received funding from the European Union’s Competitiveness and Innovation Framework Programme under grant agreement no 325138.

© 2018 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?