RFID i industrien skal ligesom med LEAN projekter altid medstage organisation, hardware og software i overvejelserne og projekt specifikationerne.
 RFID implementering bør lige som LEAN  fokusere produktions styringsmetoden på pull af data, i stedet for push. Herved sikres det, at der ikke produceres mere data end der er behov for. LEAN og RFID kan med stor fordel anvendes som katalysator for hinanden.

IDadvice leverer komplette RFID løsninger der omfatter alle elementer fra projekt og teknologi validering og fortager over projektspecifikation og levering af hardware og den vigtige arbejdsanalyse med fokus på den fremtidige organisering af arbejdsgange og rutiner.

 Den vigtigste succesfaktor for RFID projekter i produktionsvirksomheder er, at RFID er direkte adgang til unik information om den enkelte vare.

IDadvice rolle i projekter “RFID i industrien”

IDadvice kan med vores baggrund i ordreproducerende produktionstyring og projektudvikling tilbyde følgende til RFID projekter i industriproduktion og logistik:

 •  Uvildig RFID konsulent, vi er jeres interne RFID ekspert der hjælper med at gennemføre projektet og udvælge en for jeres virksomhed god RFID-leverandør
 • Levering af RFID-udstyr og RFID-middelware til integration til jeres ERP eller WMS system
 • Levering af RFID-udstyr efter jeres specifikationer

Inspiration fra nogle forskelligartede “RFID i industrien” løsninger hos vores kunder

RFID anvendt i industri-produktionKvalitetsstyring i processindustri

Formål med projektet: Hurtig og sikker dataopsamling til kvalitetssikring og dokumentation i ISO certificeringen af de færdige produkter.
Alle færdigvarer colli på paller scannes i process-linien inden de køres på lager, RFID på colli sammenkobles med batch-data fra process anlæg via et OPC interface.
Resultat: Hurtig genfinding af produkter, fra et batch via batch nr og colli-paller, der ikke godkendes i kvalitetskontrollen, med effektiv RFID scanning af colli-paller
Integration til: OPC,  PLC styring.

 

Overvågning på kaoslager

Formål med projektet: Hurtigt at kunne lokalisere varer der er ved at selvantænde.
Ved sammenkoble data fra robotstyring på lageret med en RFID og temperatur føler som automatisk sættes på produkterne ved indgang til det automatiske kaoslager, kan der sættes en alarm der kan lokalisere varer på lageret der er ved at selvantænde pga indre temperatur-stigning,
Resultat: Varer hvor der er sisiko for selvantændelse kan plukkes ud fra lager inden der sker skade på varen eller dele af lageret.
Integration: Til lagerstyring og ERP-system, egenudviklet af kunden.

Styring af emballage i logistik

Formål med projektet: Registrering af retur-emballage der leveres ud til kunderne.
For at sikre data integritet og undgå redundante data anvendes IDadvice RFID-controller til dataopsaming, via web-interface sendes data med retur-emballage ID-nummer og lokation til ERP-system. Algoritme for tolkning af ID-nummer og lokation er indbygget i integrationen.
Resultat:

 • Korrekt optælling af retur-emballager på lokation og hos kunder
 • Detajleret registrering af den mængde retur-emballage der er til rådighed for pakning af dagens ordrer.
 • Bedre udnyttelse af retur-emballage, mindre beholdning nødvendig
 • Hurtig tilbagekaldelse af retur-emballage der er “strandet” ud hos kunden

Integration: SOAP til Navision database.

Synergi på RFID viden og erfaring

Ethvert projekt starter med organisation og opstilling af projektmål det gælder selvfølgelig også for RFID projekter. Her bidrager IDadvice ofte med synergi på viden og erfaringer fra tidligere RFID projekter. 
I den proces viser det sig ofte, at projektets specifikationer tilpasses eller udvides, og at projektfokus korrigeres. Dette sker, fordi vi med vores viden om RFID iindustri generelt og kundens særlige viden om egen produktion og særlige udfordringer finder nye gevinster og muligheder. Ofte er tilpasningerne uden eller med få  meromkostninger, hvilket bidrager til en bedre investeringsprofil end først beregnet for projektet.

IDadvice har stor erfaring i systemdesign, implementering, installation, justering og after sale service af alle de produkter, som vi tilbyder i vores RFID-løsninger. 
Vi er akkrediteret forhandler af Impinj og Metratec RFID udstyr udviklet til industriel brug.   
IDadvice har valgt at vi udvælger 2-3 leverandører inden for hver RFID-produktgruppe:

 • Stationære RFID læser UHF eller HF, RFID skriver til industriel anvendelse
 • Mobile RFID scannere til logistik UHF eller HDX/FDX
 • Desktop RFID læser Mifare eller UHF til kontor/administration
 • RFID Brikker og kort til virksomhedens adgangsystem
 • Tags, labels og brikker HF og UHF til alle typer emner metal, træ, tekstil og plast.

Det betyder, at vi kender mulighederne og produkterne i dybten, og kan optimere systemets ydelse på stedet.

Vores erfaringer med RFID i industrien omfatter løsninger indenfor;

 • Logistik og lagerstyring med automatisk læsning af palle-logistik
 • Fødevarer og plastindustri.
 • LEAN Produktionsstyring på produktniveau, ordreniveau, detailplanlægning og automatiske serienumre
 • Reparationer og garantisystemer
 • Indlevering til reparation, håndtering af reklamationer og garanti
 • Sporing af fødevarer fra jord til bord
 • Distributionskontrol
 • Kontrol for af- og pålæsning
 • Identifikation af biler.

© 2024 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?