Hvad er 2GREEN?

2GREEN er et nyt og intelligent trafik-reguleringssytem. En effektiv metode til, at prioritere cyklister i alle typer trafiksystemer i verden. 2GREEN medfører derfor mange fordele for en Smart City. Systemet giver cyklister det grønne lys og øger mobiliteten i byer der kæmper med trafikproblemer – samtidigt giver 2GREEN en positiv indvirkning på miljøet. Økonomien er også et i fokus for 2GREEN, hvor der er store besparelser i forhold til eksisterende alternativer.

Læs mere her på siden for, at finde ud af hvor mange fordele der er for Smart Cities der vælger 2GREEN.

Hvordan fungerer 2GREEN?  

Brugen af 2GREEN er utrolig simpel. Det kræver kun et enkelt klik at sætte den smarte RFID-tag på forhjulet af en cykel.

Brugsscenarie:

En cyklist i bytrafikken med en RFID-tag placeret på forhjulet nærmer sig et trafiklys. Ca. 50-100 meter før dette lyskryds, opdager RFID-boksen på gaden cyklisten og sender signalet ”cyklist” til trafiklyset. Trafiklyset vil herefter sørge for, at prioritere cyklisten og skifte til grønt. På denne måde passerer cyklisten lyskrydset uden, at måtte være nødsaget til at stoppe op for rødt lys. Det er et enkelt og smidigt system, der ikke kræver nogen interaktion fra cyklisten. Alt dette skyldes den smarte kode/algoritme der er indbygget i RFID-boksen. Denne fremgangsmåde værner også om cyklistens sikkerhed.

2GREEN er dog ikke kun et trafiksystem. Det er også en datagenerator for Smart Cities. Trafikplanlæggere kan følge med i, hvor mange cyklister der passerer et givent kryds hver dag og hvornår. Alle disse data kan implementeres i forskellige systemer rundt om i en Smart City, og således være en del af en større trafikplanlægning/overvågning.

RFID green light

Hvordan gavner det byen?

Storbyer i Europa og resten af verden er i konstant kamp mod overbelastning på vejene. Biler er generelt for dominerende i bytrafikken hvilket har medført, at flere og flere byer er på udkig efter nye måder, at kunne sikre et bedre trafikflow. Som en måde at håndtere denne problemstilling på, motiverer grønne Smart Cities borgerne til at cykle mere.

2GREEN løsningen der bygger på smart RFID-teknologi, resulterer i forkortet transporttid, mindre belastning på vejene og et skridt imod bedre miljø med mindre forurening.

Eksisterende løsninger såsom Induktive Loops, har problemer med, at detektere cykler på vejene. 2GREEN er den første løsning der bruger RFID-teknologi samt integrerer med alle store europæiske data platforme – hvilket gør data tilgængelig på tværs af byens organisationer.

Økonomiske fordele ved 2GREEN

2GREEN har vist sig som værende den bedste metode til detektering af cykler i bytrafikken. Systemet er billigere end den eksisterende løsning (Induktive Loops), og giver en strømlinet oplevelse for cyklisten.

Der er som nævnt store økonomiske fordele ved 2GREEN. Direkte besparelser på installationer er ca. 40% i forhold til Induktive Loops. Besparelsen lander på 62.400.000 € om året pr 100.000 cyklister. En del af indtjeningen kommer fra en sundere livsstil, som påvirker såvel byens image som branding. 2GREEN bidrager desuden også til at opnå målet om flere cyklister og til CO2-målet for 2020.

Smart mobilitet og grøn fremtid

En af de største bymæssige udfordringer i fremtiden vil være mobilisering af en stadig voksende befolkning. Fra hvad vi ved nu, og kan forvente, vil fremtidens mobilitet være begrænset af ressourcer og udfordrende bykørsel i form af mangel på plads, infrastruktur og kapacitet. Løsningen på disse problemer er ikke flere veje – hvert fald ikke hvis vi samtidig vil værne om miljøet og gøre det på en smartere måde.

De økonomiske udfordringer på området kræver en omkostningseffektiv måde at løse mobilitetsproblemer på. Cyklen ses som værende det nødvendige paradigmeskift, som kan være en måde at klare fremtidens problemer på. Cyklende pendlere har potentialet til, at blive trendsættere for fremtidens smarte mobilitet. Cyklen med 2GREEN løsningen, vil i nogle byer vise sig at være en hurtigere transportform end bilen.

IDadvices løsning værner om miljøet, og vil vise sig som værende en passende komponent til grøn omstilling i enhver Smart City, der sigter imod at være CO2 neutrale.

IDadvice har samlet lidt materiale fra udviklings forløbet og nogle indtryk fra dagen hvor systemet blev Launched.

This project has received funding from the European Union’s Competitiveness and Innovation Framework Programme under grant agreement no 325138.

Vigtigste fordele ved 2GREEN

 • Bedre mobilitet for cyklister, mere grønt lys, færre stop og kortere transporttid
 • Bedre investering, billigere løsning end Induktive Loops, ca. 40% besparelse
 • Bedste metode til at detektere cykler
 • 2GREEN kræver ingen interaktion fra brugeren. Simpel og brugervenlig
 • Open Data fra cykler, privat og anonymt, integration med andre Smart City services
 • Integration med Europæiske Open Data platforme: MobiNet, CKAN, RADICAL og FIWARE
 • Bidrager til at nå CO2 klimamål for 2020

RFID box

Fordele ved 2GREEN

Byens udfordringer

 • For høj CO2 udledning
 • Overflod af biler i byen
 • Begrænset mobilitet i bycentrum
 • Mangel på brugbar data
 • Lav brand værdi for byen

Gevinster for byen

 • Mindre forurening i byen
 • Færre biler i centrum
 • Høj mobilitet
 • Økonomisk pusterum for trafikbudgetter
 • Byens brandværdi øges
 • Grøn omstilling i byen
 • Fald i livsstilssygdomme

RFID grønt lys

Specifikationer

RFID sensor

 • RFID antenne UHF EPC GEN2, RFID controller
 • Wi-Fi
 • Mobildata forbindelse: 4G, NB-IoT, LoRa
 • Datakryptering
 • ITS interface for trafikplanlæggere
 • System monitoring service

RFID central controller

 • System monitoring service med alarmeringsfunktion
 • Wi-Fi
 • Mobildata forbindelse: 4G, NB-IoT, LoRa
 • Datakryptering
 • Ingen personlige data
 • Open Data platforme: FIWARE, CKAN, MobiNet, RADICAL

© 2024 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?