RFID IPS RTLS systemer

Med et RFID IPS RTLS system kan du tracke genstande, som f.eks. en container eller en hospitalssenge, i real-time. Herved sikrer du dig, at genstande i din virksomhed aldrig bliver væk igen.

I et IPS RTLS system er genstande udstyret med aktive transpondere, også kaldet beacons. Disse beacons udsender hver især et individuelt signal, i forudbestemte tidsintervaller. Signalet opfanges herefter af en IPS receiver. Disse receivers er installeret på strategiske steder i virksomheden, f.eks. ved ind/udgange eller passager mellem afdelinger. IPS receivers har en læseafstand på op til 50 meter, og kan derfor opfange signalet fra beacons på stor afstand. Dette sikrer at et stort område kan dækkes, med få receivers. Når signalet opfanges af en receiver, videresendes det til en server, via ethernet. Ved hjælp af software installeret på serveren, udregnes det hurtigt hvor de forskellige beacons er lokaliseret. Her er der mulighed for at vælge mellem pre-definerede zoner, eller præcise GPS lokationer. Ved hjælp af IPS RTLS systemet bliver det derved muligt at lokalisere genstande i virksomheden til ethvert tidspunkt, og dermed forhindres det at genstande kan forsvinde. At undgå at genstande forsvinder, kan yderligere forstærkes ved at sætte en automatisk alarmt til, der udløses når objektet flyttes fra en bestemt lokation. IPS RTLS systemet er en del af de aktive RFID systemer.

Et aktivt RFID system kræver;

Aktive transpondere, beacons.

Stationære eller mobile IPS receivers. 

 

Er du interesseret i en snak om mulighederne for et IPS RTLS system i din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os på info@IDadvice.dk eller TLF +45 77 340 900.

Eksempler på IPS anvendelse

tracking af udstyr i produktion, management af transport materiel, kritisk produktionsudstyr / flaskehalse, særligt dyrt udstyr ol.

tracking produktionsudstyr

RTLS, aktiv RFID
RTLS asset tracking

©2017 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?