RFID for maritim sikkerhed er udviklet i et tæt samarbejde mellem IDadvice og DanPilot (den danske stats lodstjeneste). Alle DanPilots lodser er godkendt og certificeret af Søfartsstyrelsen, og alle har en solid baggrund fra handelsflåden.

Mikkel Lorenzen, som sidder i DanPilots centrale administration i Svendborg, fortæller på Danmarks største og IoT konferencen RFID & IoT in the Nordics 23-05 2019 på Københavns IT-universitet  om lodsvirksomhedens nye system til at identificere og servicere lodsernes personlige sikkerhedsudstyr, bestående af redningsvest og AIS-radio.

RFID-Systemet blev taget i anvendelse i efteråret 2018 og DanPilot har således (her i maj 2019) næsten et års erfaring med brug af systemet.

Forretningsstrukturen i Danpilot

Forretningsstrukturen i DanPilot er naturligt nok meget decentraliseret i og med at de har 11 lodsstationer og 25 lodsskibe som lodserne hele tiden skifter mellem. Derfor kan det være en stor udfordring at holde styr på det personlige sikkerhedsudstyr og sikre at der altid er den rette beholdning af sikkerhedsudstyr til rådighed alle steder. Det nødvendige antal uden der ligger for meget ubrugt, og samtidig sikre korrekt service og eftersyn, så udstyret altid har gyldig sikkerhedsgodkendelse og er funktionsdueligt. Sikkerhed er yderst vigtig fordi jobbet som lods kan være meget farligt – vejrforholdene er ikke altid med én og et job kan finde sted på alle tider af døgnet. Derfor skal udstyret altid være sikkert og i orden.

”Hele vores administration er baseret i Svendborg. Resten af vores ansatte har sjældent en arbejdsdag det samme sted to dage i træk. Derfor havde vi brug for et system, der kunne supporteres fra Svendborg, uanset hvor du befinder dig i landet.” fortæller Mikkel Lorenzen

DanPilots implementering af RFID for maritim sikkerhed.

Skiftet fra det gamle manuelt baserede system til det nye system; RFID i sikkerhedsudstyr skete i forbindelse med at DanPilot skulle have nye redningsveste. I det nye system er det RFID-teknologi, der sikrer, at lodsen har sit eget sikkerhedsudstyr og at delene har fået de nødvendige servicetjek gennem automatiseret overvågning af service og eftersynsintervaller og overblik over hvem det har hvilket sikkerhedssæt, samt at det rette antal sikkerhedssæt er til rådighed på alle stationer og både. Lodserne sikkerhed især og maritim sikkerhed generelt har naturligvis meget høj prioritet hos Danpilot, det har derfor haft meget høj prioritet gennem hele projektet hvordan man mest optimalt anvender RFID for maritim sikkerhed, samtidig med at dokumentation og tracking er enkelt og synligt for alle relevante medarbejdere i Danpilot.

DanPilot sætter stor stolthed i at kunne lære deres maritime kolleger om optimering af systemer

Som Mikkel Lorenzen siger i sit oplæg, så vil DanPilot gerne stå i spidsen for den teknologiske udvikling i den maritime branche og med investeringen i RFID-løsningen, vil de ikke kun stå i spidsen med at bruge denne teknologi i maritime sammenhænge; de vil også kunne videregive viden om hvordan man kan optimere logistikken bag professionel sikkerhed til søs 24 timer i døgnet.

Vision for RFID-systemet hos DanPilot

I fremtiden forventer DanPilot at kunne implementere RFID-systemet for sikkerhedsudstyr i overlevelsesdragter og sikkerhedsflåder, som ikke anvendes så hyppigt som redningsvestene, men hvor gyldig sikkerhedsgodkendelse og funktionsduelighed er mindst lige så vigtige som for det personlige udstyr.

RFID artikler
Emne
DanPilot anvender RFID-teknologi for sikkerheden.
Beskrivelse
DanPilot har indført RFID til styring af lodsernes personlige sikkerhedsudstyr, nu er udstyrets sikkerhedsgodkendelse altid dokumenteret og tilgængelig for alle relevante medarbejdere.
Forfatter
Udgiver
IDadvice ApS
Logo

© 2024 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?