Aktive RFID teknologier som RTLS / IPS og især GPS er kendetegnet ved at de kan række forholdsvis langt hvilket betyder at de kræver en stømkilde. Denne findes typisk i form af et batteri.

Prismæssigt adskiller de sig også markant fra de passive RFID systemer især på tags, se budgetskema for aktiv RFID.  RTLS / IPS system skitser Aktiv RFID incl. IPS eller RTLS: Kræver batteri. Indoor Positioning Systemer (IPS) eller Real Time Location Systems (RTLS) kan sammenlignes med et indendørs GPS system, og anvendes da også ofte som et sådan. RTLS / IPS benyttes ofte på store lagre hvor det er vigtigt at sikre at vareflowet er FIFO (First-In-First-Out).  IPS er også en super god løsning på lagre man ønsker at styre efter kaos princippet.

Andre anvendelser for RTLS / IPS er ved offenlige parkerings arealer med betalingsanlæg eller private parkeringspladser samt på hospitaler til lokation af kritisk udstyr og særlige ressource-personer.

IPS og RTLS har en lang eller forholdsvis lang læseafstand. Præcisionen i positions-bestemmelsen afhænger af metoden der anvendes og hvor “tæt” reciverne er placeret.

Bluetooth: Kræver batteri. Anvender Pair funktion, et kommunikationssikkerhedslag, det betyder at de 2 Bluetooth enheder skal lave et “handshake” inden kommunikation kan etableres. Dette “handshake” tager forholdsvis lang tid i forhold til en “on the fly” registrering, derfor er Bluetooth ikke særlig velegnet til denne type applikationer. Bluetooth anvendes derfor hvor der er større variation i hvor handlingen udføres samt hvor man ikke stiller særlige krav til godkendelse. Bluetooth har lang eller forholdsvis lang læseafstand. Man kan under visse forudsætninger positionsbestemme ved hjælp af Bluetooth.

WiFi: Kræver batteri. Hotspot og Wlan anvendes ofte til at forbinde enheder lokalt inden for et afgrænset område. Hvis et WLAN ikke er sikret sker dataoverførslen transparent. Visse aktive RFID systemer anvender WiFi protokollen.

Mobilenetværk 3G/4G: Kræver batteri. Sker transparent og der skal derfor ikke kvitteres for dataoverførsel.

GPS: Kræver batteri. Sker transparent og man kan derfor ikke kvittere for en handling. GPS er udelukkende envejs kommunikation. GPS kan kun positionsbestemme, og skal kombineres med RFID eller mobildata hvis der skal foretages en identifikation.

© 2024 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?