Hvorfor RFID?

Fordi RFID giver os informationer om objekter og varer på en måde som det aldrig har været muligt tidligere.

Fordi det giver værdi at alle varer og  objekter har sin egen unikke ID.

RFID in storageHvorfor RFID i produktion og logistik?

Fordi der er et stigende behov for track and trace i alle led både internt og eksternt, alle vil have adgang til information om det enkelte objekt.
Fordi RFID reducerer tiden fra en fejl bliver opdaget til den bliver rettet. Se bare hvad internet og e-mail har betydet for reduction i tiden for dokumenter.
Fordi RFID medfører betydelige fordele i form af reduktion i produktions-omkostninger og lageromkostninger

Hvorfor RFID i alle mulige objekter?

Fordi flere og flere objekter kommer på Internettet IoT, det kræver ofte automatisk registrering af ID on the fly.
Fordi RFID giver øget objektværdi på grund af ny RFID baseret objektservice. Objekter med RFID kan fortælle kunden om sig selv og tilpasse sig det brugeren efterspørger, customize.

Hvorfor RFID på itemniveau?

Fordi du kan se:

  • Hvornår er produktet blevet produceret?RFID i produkter
  • Hvor har produktet været hvornår (historik)?
  • Hvilke medarbejdere har produceret det?
  • Hvilke kvalitetskarakter og score har produktet fået i certificeringer?
  • Hvilke råvarer indgår i produktet?
  • Er produktet ægte?
  • Dækker garantien?

RFID er allerede taget i anvendelse til mange funktioner og i mange brancher, typisk på områder hvor man har kunnet bevise en god rentabilitet uden at involvere for mange led i forsyningskæden. Det gør sig gældende inden for landbruget, militær, industrivaskerier, biblioteker, kunde-loyalitet, transport og interaktive udstillinger/museum.

RFID er fremtidens førende autoID teknologi, som vi allerede nu anvendes mange steder!

 

©2017 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?