Når der spørges, “hvorfor RFID” er svaret simpelt. Fordi RFID giver os informationer om objekter og varer på en måde, som det aldrig har været muligt tidligere. Det giver værdi, at alle varer og objekter har sin egen unikke ID.

Hvorfor RFID

Hvorfor RFID i produktion og logistik?

Der er et stigende behov for track and trace i alle led, både internt og eksternt. Alle vil have adgang til information om det enkelte objekt. RFID reducerer tiden fra en fejl bliver opdaget, til den bliver rettet. Se bare hvad internet og e-mail har betydet for reduktion i tiden for dokumenter. RFID medfører betydelige fordele i form af reduktion i produktionsomkostninger og lageromkostninger

Hvorfor RFID i alle mulige objekter?

Flere og flere objekter kommer på Internettet (IoT), det kræver ofte automatisk registrering af ID on the fly. RFID giver øget objektværdi på grund af ny RFID baseret objektservice. Objekter med RFID kan fortælle kunden om sig selv og tilpasse sig det brugeren efterspørger – customize.

Hvorfor RFID på itemniveau?

Fordi du kan se:

  • Hvornår et produktet er blevet produceretHvorfor RFID?
  • Hvor har produktet været og hvornår (historik)
  • Hvilke medarbejdere har produceret det
  • Hvilke kvalitetskarakter og score har produktet fået i certificeringer
  • Hvilke råvarer indgår i produktet
  • Er produktet ægte
  • Dækker garantien

RFID er allerede taget i anvendelse til mange funktioner og i mange brancher. Typisk på områder hvor det har været muligt, at bevise en god rentabilitet uden at involvere for mange led i forsyningskæden. Det gør sig gældende inden for landbruget, militær, industrivaskerier, biblioteker, kunde-loyalitet, transport og interaktive udstillinger/museum.

RFID er fremtidens førende autoID teknologi, som allerede nu anvendes mange steder!

RFID artikler
Hvorfor RFID? Fordi RFID giver værdifulde informationer
Emne
Hvorfor RFID? Fordi RFID giver værdifulde informationer
Beskrivelse
Med RFID har man mulighed for at få flere informationer om et objekt, ved at det kan fortælle om sig selv gennem automatisk ID-registrering. Artiklen handler om hvad RFID kan, og i hvilke erhverv teknologien er mest udbredt.
Forfatter
Udgiver
IDadvice ApS
Logo

© 2024 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?