Hvorfor RFID?

Når der spørges, “hvorfor RFID” er svaret simpelt. Fordi RFID giver os informationer om objekter og varer på en måde, som det aldrig har været muligt tidligere. Det giver værdi, at alle varer og objekter har sin egen unikke ID.

Hvorfor RFID

Hvorfor RFID i produktion og logistik?

Der er et stigende behov for track and trace i alle led, både internt og eksternt. Alle vil have adgang til information om det enkelte objekt. RFID reducerer tiden fra en fejl bliver opdaget, til den bliver rettet. Se bare hvad internet og e-mail har betydet for reduktion i tiden for dokumenter. RFID medfører betydelige fordele i form af reduktion i produktionsomkostninger og lageromkostninger

Hvorfor RFID i alle mulige objekter?

Flere og flere objekter kommer på Internettet (IoT), det kræver ofte automatisk registrering af ID on the fly. RFID giver øget objektværdi på grund af ny RFID baseret objektservice. Objekter med RFID kan fortælle kunden om sig selv og tilpasse sig det brugeren efterspørger – customize.

Hvorfor RFID på itemniveau?

Fordi du kan se:

  • Hvornår et produktet er blevet produceretHvorfor RFID?
  • Hvor har produktet været og hvornår (historik)
  • Hvilke medarbejdere har produceret det
  • Hvilke kvalitetskarakter og score har produktet fået i certificeringer
  • Hvilke råvarer indgår i produktet
  • Er produktet ægte
  • Dækker garantien

RFID er allerede taget i anvendelse til mange funktioner og i mange brancher. Typisk på områder hvor det har været muligt, at bevise en god rentabilitet uden at involvere for mange led i forsyningskæden. Det gør sig gældende inden for landbruget, militær, industrivaskerier, biblioteker, kunde-loyalitet, transport og interaktive udstillinger/museum.

RFID er fremtidens førende autoID teknologi, som allerede nu anvendes mange steder!

© 2019 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

test
[Kleo_social_icons]

Log in with your credentials

Forgot your details?