Et succesfuldt RFID-projekt har nogle særlige kendetegn. Efter gennemførelsen af mange projekter og indblik i flere har vi fundet nogle ligheder og særlige kendetegn for de succesfulde RFID-projekter. Disse ligheder og kendetegn går igen på tværs af brancher; industri, produktion, lager og logistik, håndværk, sport og events, udstillinger eller kultur. Alle er vellykkede projekter kendetegnet ved de samme RFID-projekt karakteristika.

For at sikre de vigtigste faktorer for et succesfuldt RFID-projekt bliver synlige på de rette tidspunkter i projekt, har vi samlet en række projekt-værktøjer, baseret på vores erfaringer fra de efterhånden mange store og små RFID-projekter.

  • 10 gode RFID råd er et sammenkog af forskellige faktorer, vigtige overvejelse og råd om, hvad der som minimum skal huskes for, at ende med et vellykket RFID- eller NFC-projekt.
  • RFID step by step projektmodellen er en færdig skabelon til implementering af RFID eller NFC i en produktionsvirksomhed.

RFID projektplanlægning

Der findes meget sjældent et RFID-system som kan anvendes direkte. Dog vil det ofte være muligt, at gennemføre en implementering med standardsoftwaren hvor kernen kan anvendes, hvorefter den kan tilpasses så den understøtter en RFID implementering. Fordelen ved at anvende en kerne fra et standardsystem er, at den vil være gennemtestet inden implementering. Yderligere kan det at vælge standardsoftware som kerne også give ressourcer fri til specifikation og udvikling af RFID funktionaliteten.

En anden fordel ved at anvende et standardsoftware til implementering er, at det giver anledning til en kritisk gennemgang af eksisterende arbejdsrutiner.
 Ændring af forretningsgange kan dog give forvirring i organisationen og herved gøre det sværere at forstå og gennemskue det nye system og dets gevinster, hvilket kan medføre at der indgåes i dialogen om systemet.

Defineringen af nye roller skal anvendes positivt for projektet og den enkelte medarbejder. Der sikrer hermed at processen giver hele organisationen optimalt udbytte.
 Modstand mod fornyelse skal tages alvorligt.

‘AS IS’ og ‘TO BE’ beskrivelser for RFID projekter

‘AS IS’ (beskrivelse af hvordan det er nu) og ‘TO BE’ (hvordan det ønskes det nye skal fungere). Sammen med en FIT/GAP analyse synliggøres forskellen mellem det nuværende og det fremtidige system med RFID-funktionalitet.

KRAVSPECIFIKATION

Formålet med en kravspecifikation er at præcisere kravene til systemet. Kravspecifikationen sikrer RFID-viden til kunden og indsigt i arbejdsfunktioner og betingelser til IDadvice. Herved opnås en fælles forståelse for begreber, projektets rammer og muligheder. Kravspecifikation bruges som dokumentation på systemet.

Yderligere har den til formål, at give alle parter mulighed for indsigelser. 
Synlighed giver indsigt. Omfanget af kravspecifikationen skal altid stå mål med udbyttet. 
Det kan anbefales at kravspecifikation gennemarbejdes grundigt på de kritiske områder i processen, og at der laves en mere generel på de basale og grundlæggende områder.

En kravspecifikation vil synliggøre prisen på specifikke systemkrav.

Kundens valg

Det er kunden som kender behovet i virksomheden, modsat er det IDadvice der har faglige indsigt i RFID-teknologien. Kundens og IDadvices samlede viden danner rammerne for en dialogen – hvilken der fører frem til løsningen.

Det skal være tydeligt hvad der vælges, og hvad der vælges fra.

“TO BE” analysen er et godt værktøj til at klarlægge systemets muligheder og ønsker fra organisation.

GRUNDLAG OG FORMÅL

En løsning skal altid være baseret på en afvejning af de økonomiske muligheder, arbejdsfunktioner og procedurer, ledelsesmæssige gevinster samt hvilke muligheder der gives i form af frigivne resurser. 
Derfor starter en implementering med en formålsbeskrivelse, hvor der defineres de mål som implementeringen skal opfylde.

IDadvice RFID-projektmodel

Projektmodellen fungerer som en step-by-step model, der sikrer at alle de aspekter der er nødvendige for en god RFID-implementering bliver husket. 
Modellen er så konkret, at den også er brugbar i praksis. Projektmodellen tager udgangspunkt i de eksisterende systemer RFID-løsningen skal integreres med. Du kan finde RFID-projektmodellen her.

RFID og NFC er ofte et mix mellem add-on’s til eksisterende systemer og nye selvstændige applikationer.

Sammenligner man RFID med andre autoID-systemer, adskiller det sig ved:

– At man kan kommunikere med tagen uden, at det entydige ID overskrives.

– At tag’en kan aflæses selv om den ikke er synlig, evt integreret i produktet.

– “Demand driven” samling og sporing af kompleks ordreproduktion.

– At man kan læse mange IDer på een gang – “on the fly”.

RFID – stregkoder Ligheder

– Identifikation.

– Batch eller individuelt nummer.

– Globale standarder.

Fordele ved RFID i forhold til stregkoder:

– Mange emner kan læses på en gang

– Slides ikke, kan indkapsles eller du brug hard tags i stedet.

– Tåler fugtige og hårde miljøer.

– Kræver ikke positionering for læsning, man behøver ikke at vende emnerne.

– Kan lagre data ud over ID-nummer, read / write funktion.

– Distribuerede data.

– Læsbarhed forringes ikke af snavs og støv.

– Lille i størrelse, kræver ikke meget plads.

– Kan integreres i design så den er usynlig.

– Kræver ikke synlighed / er usynlig.

– Høj læsehastighed.

Hvor giver RFID særlige gevinster?

– Hvor man giver produktet stor værdi ved at tilføje unik produkt-information.

– Krav om produktstyring på detaljeret niveau, sporbarhed.

– Bedre beregning af kundeværdi.

– Mange ens emner der skal behandles individuelt.

– Dokumentation af svind og kort reaktionstid på svind.

– Dokumentation af service,

– Dokumentation af procedure, ISO certificering.

– Styring af forebyggende vedligehold – værktøj – Arbejdstilsyn.

– Bestemme varens ægthed, mærkevare kontra kopivarer.

– Styring på enkeltstyk, unika-produkter.

– Udveksling af data med kunder og leverandører.

– Entydig og sikker identifikation af returvarer, reklamationer.

– Hurtig og sikker woldwide garantibehandling, ved mange læsninger, hvor det samme produkt skal identificeres ofte.

RFID artikler
Det gode RFID-projekt. Vejen til et succesfuld RFID-projekt
Emne
Det gode RFID-projekt. Vejen til et succesfuld RFID-projekt
Beskrivelse
Artiklen beskriver det gode RFID-projekt. Hvilke overvejelser man skal gøre sig ift. kravspecifikation, budget, modtager og formål. Her redegøres for 'AS IS' og 'To BE' beskrivelser, der synliggør forskellen mellem det nuværende projekt og det fremtidige/ønskede.
Forfatter
Udgiver
IDadvice ApS
Logo

© 2024 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?