Hvordan virker RFID?

Se den korte video, der viser hvordan RFID-læseren registerer indholdet i boksen uden at der skal ske en aktiv registrering af kasserne.

Hvordan virker RFID? Det kan umiddelbart synes svært at gennemskue, og dermed også passende at spørge.

RFID virker ved at der sendes et radiosignal fra RFID scanneren til en passiv RFID tag. En passiv RFID tag har ikke batteri men kan anvende noget af energien i signalet fra RFID scanneren til at sender data retur til scanneren.

I RFID systemet er alle objekter, der ønskes sporet, forsynet med en tag (forkortelse for transponder). RFID læserene/readers placeres de steder i processen hvor man ønsker at tracke data, eller tilføje data til objektet via tagen.
 RFID Læserne er ofte forbundet til et administrative system via et middleware. RFID middleware håndterer al kommunikation og styring af RFID-læseren og tag’en.

Formålet med RFID Middleware er filtrering, forbehandling, validering og klassificering af RFID-data. Middlewaren er porten mellem RFID-systemet og det bagvedliggende WMS eller ERP system. WMS og ERP systemer har normalt ikke funktionalitet for RFID-kommunikation indbygget.

Middleware eller en RFID Core server sikrer også fleksibilitet i applikationen. Fordi det gør det enkelt at implementere en ny type RFID udstyr uden ændringer i det begvedliggende administrative system. Og det administrative system kan opdateres uden det kræver ændringer i RFID installationen.

Sammenligner man RFID med andre datafangst-systemer, adskiller det sig ved:
  • At man kan skrive til tag’en uden, at det entydige ID (UID) overskrives.
  • At TAGen kan aflæses selv om den ikke er synlig.
  • “Demand driven” samling og sporing af kompleks ordreproduktion.
  • At man kan læse mange IDer på een gang – on the fly.

Om man både kan læse og skrive til en RFID tag afhænger af den standard man har valgt. HF standarder som ISO 14443 (mifare og NFC) og ISO 15693 bestemmer at man både kan læse og skrive til tag’en. Det samme gør sig gældende for UHF EPC GEN2.

 

© 2018 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?