I nedenstående video illustreres kort og simpelt hvordan RFID-læseren registrer indholdet i boksen uden, at der skal ske en aktiv registrering af kasserne.

Hvordan virker RFID? Det kan umiddelbart synes svært at gennemskue. Det kigger vi nærmere på nu.

RFID virker ved, at der sendes et radiosignal fra RFID scanneren til en passiv RFID tag. En passiv RFID tag har ikke batteri, derfor anvender den noget af energien i signalet fra RFID-scanneren til, at sende data retur til scanneren.

I RFID systemet er alle objekter der ønskes sporet forsynet med en tag (forkortelse for transponder). RFID-læserene/readers placeres de steder i processen hvor der ønskes, at tracke data eller tilføje data til objektet via tagen.
 RFID-læserne er ofte forbundet til et administrative system via et middleware. RFID-middleware håndterer al kommunikation og styring af RFID-læseren og tag’en.

Formålet med RFID-middleware er filtrering, forbehandling, validering og klassificering af RFID-data. Middleware er porten mellem RFID-systemet og det bagvedliggende WMS eller ERP system. WMS og ERP systemer har normalt ikke funktionalitet for RFID-kommunikation indbygget.

Middleware eller en RFID Core server sikrer yderligere også fleksibilitet i applikationen. Disse gør det nemlig enkelt at implementere en ny type RFID-udstyr uden ændringer i det bagvedliggende administrative system. Det administrative system kan nemlig opdateres uden det kræver ændringer i RFID installationen.

Sammenlignes RFID med andre datafangst-systemer adskiller det sig ved:
  • At man kan skrive til tag’en uden, at det entydige ID (UID) overskrives
  • At tag’en kan aflæses selv om den ikke er synlig
  • “Demand driven” samling og sporing af kompleks ordreproduktion
  • At der kan læses mange IDer på en gang – on the fly.

Om der både kan læses og skrives til et RFID-tag afhænger af den valgte standard. HF standarder som ISO 14443 (mifare og NFC) og ISO 15693 bestemmer, at der både kan læses og skrives til tag’en. Det samme gør sig gældende for UHF EPC GEN2.

Summary
Hvordan virker RFID teknologien?
Title
Hvordan virker RFID teknologien?
Description

En kort videointroduktion til hvordan RFID teknologi fungerer. Under videoen er forklaringen blevet udpenslet yderligere, med beskrivelser af bagvedliggende systemer og servers.

© 2024 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?