RFID og andre Auto-ID metoder

Hos ID-advice har vi gennem mange projekter og kunde-rettede løsninger, fået indsigt i viden om mange metoder til automatisk identifikation, også kaldet Auto-ID.
Erfaringen har vist os at vi ved at dele viden får mere viden, og især mange nuancer eller detaljer om Auto-ID løsninger. Alle kunder har deres egen lille tvist der gør deres krav og behov til en Auto-ID løsning speciel.
Eksempler på krav vi ofte møder er:

  • Hygiejne
  • Sikkerhedsniveau
  • Hastighed
  • Teknologi forståelse, produktion eller beboere på et ældre-center
  • Kulturelle og historiske kutymer
  • Miljø, tekniske udfordringer, interferens, robusthed

Alt efter hvilke af disse krav der vægtes i den enkelte sag giver de forskellige Auto-ID løsninger forskellige resultater af målopfyldelse.
Til at vælge den rette teknologi til opgaven skal der udarbejdes en Balanced Technological Validated User Design analyse.

For at give et bedre overblik har vi valgt at opdele Auto-ID metoderne i to grupper:

  • Teknisk, løsninger der kræver et teknisk ID, som; mobiltelefon, adgangskort, QR-kode BT-enhed, MAC-adresse
  • Biometrisk, løsninger der kræver en identifikation eller genkendelse af en person, fingeraftryk, irisscan, ansigtsanalyse, stemmeprofil

Siden vil fra starten ikke være fuldt dækkende for alle tilgængelige metoder, men vi vil løbende udvide med beskrivelser af teknologierne og lægge opdateringer ud.

Biometriske

Biometrisk Auto-ID er processer med automatiseret opsamling, analyse og sammenligning af et særligt træk ved den menneskelige krop.

Disse komplicerede biometriske scanninger, der med smartphones og andre wearables er blevet en del af vores dagligdag, når offentlige institutioner og virksomheder vil beskytte deres sensitive data og vores personlige og særligt følsomme data.

De mest almindelige biometriske metoder er optisk, termisk, eller taktil læsning.

Sikkerhed ved biometri.
Sikkerhedsmæssigt adskiller biometriske processer sig fra teknisk identifikation, da de ikke kan ”nulstilles” hvis de bliver hacket.
Og de generelle regler for passwords og sikkerhed, gælder også for biometrisk identifikation. Brug aldrig samme kode, eks.: brug aldrig den samme finger.
Sikkerheden er vigtig for den enkelte bruger og for virksomhederne. Derfor anvendes ofte en two-step verification løsning, en identifikations-løsning der kombinerer forskellige Auto-ID metoder og dermed øger sikkerheden.

Biometriske Auto-ID løsninger er smarte og nemme at bruge fordi de ikke kræver at man medbringer andet end sig selv.

Fingeraftryk
Fingeraftryk og -venelæser
retina- og irisscanning
retina- og irisscanning
Taleridentifikation
Taleridentifikation
Ansigtsgenkendelse
Ansigtsgenkendelse

Tekniske

Tekniske auto-ID teknologier adskiller sig fra de biometriske ved ikke at analysere bestemte kendetegn, men identifikation via fysiske genstande. Disse genstande ses typisk i form af mobiltelefoner, adgangskort, kreditkort (smart card), sygesikringsbevis (magnetaflæser) QR-kode, BT-enhed, MAC-adresse og stregkoder. Nogle tekniske auto-ID teknologier er line-of-sight teknologier, der kræver en klar signalgang til og fra læser, hvor ex. andre teknologier kan være kontaktløse.

Smart Card
Smart Card
Magnetaflæsning
Magnetaflæsning
Stregkode
Stregkode

 

©2017 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?