RFID lagersystem
Innovativt teknologisk forskningsprojekt RFID tips

10 RFID tips – din genvej til en god start på projektet

 1. Start i god tid

Det tager længere tid end som så at få rede på teknologien. Dernæst er det vigtigt at være kritisk, meget information på internettet er halv information der let kan misforstås.

2. Udvælg og test omhyggeligt

Tests bør altid foretages i de rigtige omgivelser, da testopstillinger i andre miljøer ofte giver et forkert billede af mulighederne. Sørg for at lave standarder, da de giver frihed i fremtiden. Manglende standarder og kompatibilitet kan give unødvendige bindinger.

3. Revurder informationsbehovet

Revurder altid informationsbehovet og se kritisk på forretningsgange. Hvor er der “skjulte” gevinster? RFID har enorm indflydelse på arbejdsgangen.

4. Udvælg 4-6 indsatsområder

Udvælg herefter omkring 4-6 indsatsområder hvor RFID vil give de største gevinster, og prioriter disse efter indtjening. IDadvice kan hjælpe med investerings- og payback profiler fra 6 cases fra forskellige brancher.

5. Start med kernen

Start med kernen og undlad undtagelserne, da de fjerner fokus fra de 80% af tilfældene, hvor der kan tjenes mange penge.

6. Test i de rigtige omgivelser

RFID virker i alle omgivelser og materialer, men fungerer ikke ens. Læseafstand ændres væsentligt under forskellige omstændigheder.

7. Indrag RFID i omlægninger

Indrag RFID i omlægninger i produktionsflow eller specifikation af nyt IT-system.

8. Anvend den nye datakvalitet

Anvend den forøgede datakvalitet som RFID giver til bl.a. Business Intelligence systemer. RFID giver et stort og validt datagrundlag.

9. Få helt styr på den interne projektgruppe

Hav den interne projektgruppe på plads og udnyt den organisatoriske løftestang som RFID er til informationsdeling.

10. Udviklingen står ikke stille

Udviklingen står aldrig stille – heller ikke indenfor RFID. Udnyt ændringerne til at optimere RFID målene og gevinsterne. Lav et dynamisk system fra starten, der giver mulighed for ændringer.

Vi håber I finder de 10 RFID tips brugbare og at listen har fået sat nogle tanker igang. I er altid velkomne til at ringe til os for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer igang.
IDadvice har stor erfaring med konsulentopgaver for virksomheder. Fælles for alle opgaver er, at der gennem et forløb på typisk 1 eller 2 dage, får udarbejdet en realistisk plan og et budget, som kan ligge til grund for virksomhedens beslutning om implementering af RFID.

Ovenstående liste med RFID tips er opstået ud fra noter og erfaringer, der er opsamlet ud fra samtaler og rådgivning af de mange spændende virksomheder vi gennem årene har været i kontakt med.

RFID artikler
10 RFID tips og gode råd - få en god start på RFID-projektet
Emne
10 RFID tips og gode råd - få en god start på RFID-projektet
Beskrivelse
Her giver IDadvice en RFID checkliste med 10 tips og gode råd eller metoder til et vellykket RFID projekt. Her er også råd omkring test undervejs og brug af ny RFID teknologi i udviklingsfasen.
Forfatter
Udgiver
IDadvice ApS
Logo

© 2024 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?