Hvad er RFID?

RFID står for Radio Frekvens IDentifikation, og bruges til individuel identifikation af objekter. RFID teknologien styres ved hjælp af radiobølger, der kommunikerer mellem tag og læser. Kommunikationen mellem RFID læseren og tag (af og til også kaldet transponder) kan gå begge veje, og der kan læses og skrives til de fleste tag typer.

RFID anvendes til at spore, finde og bestemme objekter af forskellig art som f.eks. produkter under produktion, beklædning, eller fødevarer.

Årsagen til at du ønsker at foretage individuel identifikation varierer naturligvis, men bunder ofte i krav om sikkerhed, kvalitet og dokumentation af oprindelse eller proces.

RFID og andre teknologier

Vi oplever ofte at kunderne forveksler RFID med andre langtrækkende teknologier. Vi vil derfor give en kort forklaring på, og en sammenligning af, de forskellige teknologier og deres anvendelse.
 De passive teknologier som NFC og RFID har en meget begrænset læse afstand, da de ikke indeholder noget batteri men bliver tilført energi fra læseren. Typisk er læseafstanden 1-50cm eller 1-8m afhængig af tag/læser forholdet samt frekvens (LF/HF eller UHF).

De aktive teknologier (med batteri) som f.eks. aktiv RFID, WiFi, Bluetooth, 3G/4G og GPS har alle en forholdsvis lang rækkevidde, hvilket giver mulighed for flere funktioner samt en mere kompleks og udbytterig anvendelse.

På figuren herunder ses det hvordan de forskellige teknologier som NFC, passiv RFID, Bluetooth, aktiv RFID, Wifi og GPS skal anvendes. NFC skal anvendes der hvor du ønkser en høj sikkerhed i transaktionen og en kort læseafstand. Her skal der ikke kunne ske en læsning uden at man har gjort en aktiv handling som f.eks. at holde kortet hen til læseren. Modsat ses det med GSM og GPS. Disse løsninger bruges hvis du ønsker transparens ifht. hvilken mobilmast eller GPS-satellit devicen har kontakt med. I dette tilfælde skal du ikke godkende hver gang der flyttes over på en ny mast.

 

© 2018 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?