Hvad er RFID?

RFID står for Radio Frekvens IDentifikation og bruges til individuel identifikation af objekter. Teknologien styres ved hjælp af radiobølger, der kommunikerer mellem en tag og læser. Kommunikationen mellem læseren og tag (af og til også kaldet transponder) kan gå begge veje, og der kan ligeledes læses og skrives til de fleste tag typer.

Teknologien anvendes til at spore, finde og bestemme objekter af forskellig art som f.eks. produkter under produktion, beklædning, eller fødevarer.

Årsagen til, at der ønskes en individuel identifikation varierer naturligvis, men bunder ofte i krav om øget sikkerhed, kvalitet og dokumentation af oprindelse eller proces.

RFID og andre teknologier

Vi oplever ofte at kunderne forveksler RFID med andre langt-rækkende teknologier. Vi vil derfor give en kort forklaring på, og en sammenligning af de forskellige teknologier og deres anvendelse.
 NFC og passiv-RFID er passive teknologier med en begrænset læse afstand – det skyldes at de ikke indeholder noget batteri, men bliver tilført energi fra læseren. Typisk er læseafstanden 1-50 centimeter eller 1-8 meter afhængig af tag/læser forholdet samt frekvens (LF/HF eller UHF).

De aktive teknologier (med batteri) som f.eks. aktiv RFID, WiFi, Bluetooth, 3G/4G og GPS har alle en forholdsvis lang rækkevidde, hvilket giver mulighed for flere funktioner samt en mere kompleks og udbytterig anvendelse.

På figuren nedenfor ses det hvordan de forskellige teknologier som NFC, passiv-RFID, Bluetooth, aktiv-RFID, Wifi og GPS skal anvendes. NFC skal anvendes der hvor du ønsker en høj sikkerhed i transaktionen og en kort læseafstand. Her skal der ikke kunne ske en læsning uden, at der er gjort en aktiv handling som f.eks. at holde kortet hen til læseren. Modsat ses det med GSM og GPS. Disse løsninger bruges hvis der ønskes transparens ifht. hvilken mobilmast eller GPS-satellit enheden har kontakt med. I dette tilfælde skal du ikke godkende hver gang der flyttes over på en ny mast.

© 2018 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?