Multimedie og SoMe

Sådan implementerer du step by step RFID med succes. Står du over for at implementere RFID i virksomheden?
Her får du en RFID projekt-model der virker og som er lige til at gå igang med. Du kan læse meget mere om hvad og hvordan RFID virker her.

1. Målformulering for RFID projekt

1.1. Hvad er formålet med implementeringen af RFID i vores virksomhed?

1.2. Beskriv de kritiske succesfaktorer i RFID projektet ved at opsætte konkrete mål for hvad der skal opnås.

1.3. ‘TO BE’ model 1. version. Hvordan ser jeres visionen for det nye RFID system ud?

1.4. Lav et prisoverslag. Go/no go beslutning.

RFID projekt

1.5. Aftale om systemanalyse.

2. ‘AS IS’. Beskriv jeres nuværende arbejdsgange

2.1. ‘AS IS’ beskrivelse – hvordan er det nuværende system og arbejdsgange samt deres funktion.

2.2. Valg af Systemkoncept. Hvor automatiseret skal jeres nye RFID system være? Hvor er de lavt hængende frugter?

2.3. Beskrivelse af interface til øvrige systemer.

2.4. Udarbejdelse af kravspecifikation for RFID projektet.

2.5. ‘TO BE’ model revideres og detaljeres yderligt

2.6. Tegn projektets risikoprofil.

3. RFID Workshop for alle ansatte     

3.1. Præsentation af det nye RFID system med udgangspunkt i punkt 2. (beskrivelse af jeres nuværende arbejdsgange ‘AS IS’ og jeres ‘TO BE’ model).

3.2. Interview af medarbejdere.

– Undgå modstand mod det nye system.
– Få inspiration til funktioner og få den praktiske vinkel på systembehov.
– Revision af TO BE model med arbejds-beskrivelser og input fra medarbejdere.

4. RFID Workshop for ledelsen     

4.1. Præsentation af systemet med medarbejdernes forslag. Udgangspunkt i punkt 3. (RFID workshop for ansatte)

4.2. Præsentation af særlige fordele for ledelsen ved RFID.  F.eks. ABC analyse, konkurrence fordele nye BI værktøjer osv.

4.3. Interview ledelsens visioner, ønsker og behov til det nye RFID projekt.

4.4. Revision af ‘TO BE’ model med input fra ledelse.

RFID projekt

RFID prisberegning

4.5. Udarbejd den endelige kravspecifikation. Tilføj kritiske succes faktorer og GAB analyse.

5. Kontrakt for RFID projekt    

5.1. Godkend og underskriv kontrakt. Byg projektet efter agile metoder så læring under RFID projektet kan implementeres.

5.2. Projektplan med milepæle. Giv plads til iterationer og lab-test af delsystemer.

5.3. Godkendt systemmodel på basis af ‘TO BE’ model, kravspecifikation og GAB analyse

6. Implementering af RFID projekt   

6.1. Udvikle og tilpas software efter kravspecifikation og systemmodel. Husk læring under processen og lab-test af delsystemer.

6.2. Implementer den fysiske hardware.

6.3. Implementer software.

6.4. Tilpas forretningsprocessor. RFID projekter har altid meget stor indvirkning på arbejdsgange og arbejdsprocesser.

6.5. Uddannelse af personale i brugen af den nye RFID-hardware og software.

7. Opfølgning på RFID projekt    

7.1. Fungerer alt som planlagt? Beskrevet i den endelige version af ‘TO BE’ med ændringer fra læring undervejs.

7.2. Bliver systemet udnyttet som tiltænkt? Udnyttes der fuldt ud mulighederne i RFID systemet?

7.3. Opfølgning af de kritiske succesfaktorer. Måling af om de kritiske succesfaktorer er indfriet.

7.4. Diskuter om der er opstået nye behov, prioriter og planlæg.

7.5. Lav en evaluering over RFID projektet

RFID artikler
RFID-projekt model - step by step
Emne
RFID-projekt model - step by step
Beskrivelse
Implementer RFID i din virksomhed med succes ved at følge denne step-by-step guide. Vi hjælper dig i gang.
Forfatter
Udgiver
IDadvice ApS
Logo

© 2024 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?