Multimedie og SoMe

RFID projekt-model der virker – Step by Step

Sådan implementerer du step by step RFID med succes. Står du over for at implementere RFID i virksomheden?
Er her får du en RFID projekt-model der virker og som er lige til at gå igang med.

1. Målformulering for RFID projekt

1.1. Hvad er formålet med at implementere RFID i vores virksomhed

1.2. Beskriv de kritiske succesfaktorer i RFID projektet, ved at opsætte konkrete mål for hvad I vil opnå.

1.3. TO BE model 1. version
  hvordan ser jeres visionen for det nye RFID system ud

1.4. Lav et prisoverslag -> Go/no go beslutning

1.5. Aftale om systemanalyseRFID pris kalulation

2. AS IS,
 Beskriv jeres nuværende arbejdsgange

2.1. Hvordan er det nuværende system og arbejdsgange og deres funktion AS IS

2.2. Valg af Systemkoncept
 hvor automatiseret skal jeres nye RFID system være, hvor er de lavt hængende frugter

2.3. Beskrivelse af interface til øvrige systemer

2.4. Udarbejdelse af kravspecifikation for RFID projektet

2.5. TO BE model revideres og detaljeres yderligt

2.6. Tegn projektets risikoprofil

3. RFID Workshop for alle ansatte

3.1. Præsentation af nye RFID system, med udgangspunkt i punkt 2. ( beskrivelse af jeres nuværende arbejdsgange AS IS og jeres TO BE model)

3.2. Interview af medarbejdere.

– Undgå modstand mod det nye system.
– Få inspiration til funktioner, og få den praktiske vinkel på systembehov.
– revision af TO BE model med arbejds-beskrivelser, og input fra medarbejdere.

4. RFID Workshop for ledelsen

4.1. Præsentation af systemet med medarbejdernes forslag. udgangspunkt i punkt 3. (RFID workshop for ansatte)

4.2. Præsentation af særlige fordele for ledelsen ved RFID.  – Fx ABC analyse, konkurrence fordele nye BI værktøjer osv.

4.3. Interview ledelsens visioner, ønsker og behov til det nye RFID projekt

4.4. Revision af TO BE model med input fra ledelse

4.5. Udarbejd den endelige kravspecifikation, tilføj kritiske succes faktorer og GAB analyseRFID prisberegning

5. Kontrakt
 for RFID projekt

5.1. Godkend og underskriv kontrakt, byg projektet efter agile metoder, så læring under RFID projektet kan implementeres

5.2. Projektplan med milepæle, giv plads til iterationer og lab-test af delsystemer

5.3. Godkendt systemmodel på basis af TO BE model, kravspecifikation og GAB analyse

6. Implementering
 af RFID projekt

6.1. Udvikle og tilpas software efter kravspecifikation og systemmodel, men husk læring under processen og lab-test af delsystemer

6.2. Implementer den fysiske hardware.

6.3. Implementer software

6.4. Tilpas forretningsprocessor, RFID projekter har altid meget stor indvirkning på arbejdsgange og arbejdsprocesser.

6.5. Uddannelse af personale i brugen af den nye RFID-hardware og software.

7. Opfølgning
 på RFID projekt

7.1. Fungerer alt som planlagt? Beskrevet i den endelige version af TO BE , med ændringer fra læring under vejs

7.2. Bliver systemet udnyttet som tiltænkt? Udnytter man fuldt ud mulighederne i RFID systemet

7.3. Opfølgning af de kritiske succesfaktorer. Måling af om de kritiske succesfaktorer er indfriet

7.4. Diskuter om der er opstået nye behov, prioriter og planlæg.

7.5. Lav en evaluering over RFID projektet

© 2024 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?