RFID UHF feltstyrke måler

Beskrivelse

RFID UHF feltstyrke måler

Denne RFID UHF feltstyrke måler benyttes til at måle og analysere feltstyrken i UHF EPC GEN2 RFID læsere (868 Mhz). Feltstyrken måles meget detaljeret, baseret på egne værdier tags. Her er det tag’ens karakteristika og orientering målingen baseres på. RFID UHF feltstyrke måleren viser 2 lysdioder der angiver om værdierne i feltstyrken overholdes. Herudover konfigureres grænseværdierne sådan at de modsvarer de tags der anvendes i applikationen.

Detaljeret analyse

For en detaljeret analyse af målingerne, kan da målte data overføres til PC via USB. Her er det muligt at tilslutte mere end én RFID UHF feltstyrke måler samtidig, og dermed få komplekse måleopsætninger og testscenarier. Det er netop analyseprogrammet der er kernen i feltstyrkeanalysen, og igennem en dybdegående analyse bliver feltstyrkemåleren et meget bedre værktøj, med et meget præcist resultat.
Denne RFID UHF feltstyrke måler er lineært polariseret, hvilket betyder at vandrette og lodrette felter måles seperat. Herved bestemmes cirkulariteten i UHF antenner eller f.eks. den optimale position for UHF tags i en given situation.

Præcist billede af læsefeltets styrke

Med RFID UHF feltstyrke måler kan ID-advice tilbyde et intuitivt system der giver den RFID ansvarlige i virksomheden et nøjagtigt billede af læsefeltets styrke og dens udformning. RFID UHF feltstyrke måleren er en stor hjæp for RFID ansvarlige i produktionsvirksomheder, da det ofte kan være svært at gennemskue et læsefelts udformning. Dette kan medføre at der er flere læsefelter der overlapper hinanden, og dermed giver forstyrrelser i form af falske positive læsninger. Flere læsefelter der overlapper hinanden kan opstå efter selv de mindste ændringer i omgivelser, f.eks. foretaget efter en installation af en RFID portal. Der kan derfor være tale om ændringer som man ikke er opmærksom på kan have indflydelse på RFID installation overordnet.

Funktioner for RFID UHF feltstyrke måler

  • Identificerer aktivt UHF antenner (Software debugging).
  • Måler feltstyrke for derigennem at kunne optimere en tags position.
  • Finder uønskede UHF felterfinde (Såkalde “falske hits”).
  • Måler UHF feltstyrke.
  • Visuelt feedback via 2 LED lysdioder.
  • Sender trådløst data til analyse på PC via USB.

Yderligere information

Anvendelse

, , , , ,

Produkttype

,

Frekvens

Funktioner

UHF Field Detektor med 2,4 GHz trådløs kommunikation.

Antenne UHF detektor

Linear polariseret 868 MHz Antenne.

Antenne RF modem

Indbygget chip antenne.

Strømforsyning

2x AAA batterier.

© 2021 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?