Taleridentifikation

Taleridentifikation er en metode til at analysere og identificere lyden af den menneskelige stemme, der forårsaget af resonans i ansatsrøret. Længden af ansatsrøret, formen af munden og næsehulen er allesammen vigtige i forhold den lyd der udgives. Alle disse særlige karakteristika måles der på i forbindelse med en taleridentifikation. Disse matches imod en database af krypterede identiteter.

Taleridentifikations formål er altså at finde ud af hvem der taler. Der skal derfor skelnes, som en teknologi, fra talegenkendelse, der har til formål at finde ud af hvad der siges. Disse to teknologier er nært beslægtede, men har hvert sit formål og med taleridentifikation som den eneste der bruges til auto-ID.

Talegenkendelse kan derimod defineres som et system, der genkender ord og sætninger. Dette bruges b.la. i smartphones i forbindelse med tekst-til-tale applikationer. Taleridentifikation er afledt af de grundlæggende principper for talegenkendelse, men har et helt andet formål.

 

Taleridentifikation

Taleridentifikation

Teknikken der bruges til at måle stemmen ved taleridentifikation, kan enten være tekst afhængig eller tekst uafhængig.

Den tekst afhængige metode indeholder en skabelon af en række ord eller sætninger, som er indlært i systemet. Et eksempel på brugen af denne metode, er en bestemt sætning alle i virksomheden kender. Systemet verificerer derefter imod de identiter der er lagret.

Den tekst uafhængige analyserer stemmen i forhold til fonetik og andre akustiske karakteristika. Disse muligheder gør at identifikationen ikke behøver bestemte ord for at fungere.


http://fanatikos.dk

Ved mere avancerede systemer, analyseres faktorer der kun er afhængige af unikke fysiske egenskaber af ansatsrøret. Dette betyder, at hvis du er forkølet eller bruger forskellige toner af din stemme, påvirkes systemets ydeevne ikke. Distortion, blødhed eller hårdhed af stemmen vil heller ikke påvirke identifikationsprocessen. Det er blevet testet og bevist, at kun fysiske ændringer i stemmevejen vil påvirke identifikationen.

En mulig trussel mod taleridentifikation er et såkaldt ”replay attack”. Dette er især gældende når der anvendes tekstafhængige metoder, hvor en optagelse af offerets stemme kan bruges til at få adgang til hemmelige data eller passere gennem låste døre. Den eneste måde at undgå dette sikkerhedshul på, er at kombinere stemmegenkendelse til andre biometriske metoder, eller bruge den tekst uafhængige metode.

 

© 2020 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

test
[Kleo_social_icons]

Log in with your credentials

Forgot your details?