Retina- og irisscanning

Retina- og irisscanninger er begge analyser af karakteristika i øjet, de har dog forskellige detaljeringsgrad, og deraf også forskellig sikkerhedsniveau. Retina scanning er en identifikationsteknologi, der bruger et billede af en persons nethinde og blodkarmønster som unik karakteristika for adgang til sikre installationer, hvor iris scanning er en metode til at identificere personer baseret på unikke mønstre i den ringformede region omkring pupillen i øjet.

Retinacanninger er omkring 70 gange mere præcise end iris scanninger og 20.000 gange mere nøjagtige end fingeraftryks-baserede metoder. Det kræver dog at brugeren fokuserer på et enkelt punkt i ca. 15 sekunders varighed uden at denne bevæger sig. Teknologien forbedres konstant, hvorfor man forventer at nedbringe det krævede antal sekunder i fremtiden, for at gennemføre en retinascanning.

Iris scanning, med sin kortere identifikationstid, gør sig mere brugbar i fx offentlige rum og institutioner hvor tiden er kostbar og vigtig. Dette betyder dog ikke at man går på kompromis med sikkerheden, men balancen bliver bedre i forhold til tid og sikkerhed, da selve scanningen kan udføres fra 10cm til et par meter afstand.

retina- og irisscanning

Retina scannere er i brug i mange militærbaser, atomreaktorer og andre steder med høj sikkerhed såsom efterretningstjenester, netop på grund af deres styrke som en sikkerhedsforanstaltning. Retina scanninger er næsten umulige at efterligne, og nethinden henfalder så hurtigt efter døden, at en scanning kun kan tilgås fra en levende person.

I modsætning til andre biometriske identifikationsteknologier er retina scanning noget nær umulig at kopiere dags dato. Den mest ubredte biometriske identifikationsteknologi, fingeraftryk, kan kopieres og misbruges, hvorimod retina scanning ikke udgører nogen sikkerhedsrisiko på nuværende tidspunkt.

Øjescanninger ses i dag på nogle smartphones. Selvom nogle smartphones hævder at være baseret på nethinde scanning, altså retina, er de som regel baseret på iris scanning. Retina scanning kræver at den håndholdte smartphone holdes helt stille i 15 sekunder, hvorfor denne teknologi ikke er optimeret til smartphone brug.

Begge metoder kan indstilles til at scanne detaljer fra begge øjne for øget sikkerhed, og begge udmærker sig desuden ved at have en meget lav rate af falske negativer. Desuden virker de begge også med neutrale linser og neutrale briller.

© 2020 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

test
[Kleo_social_icons]

Log in with your credentials

Forgot your details?