10 gode RFID tips og råd

Innovativt teknologisk forskningsprojekt RFID tips

10 RFID tips, din genvej til at få startet rigtigt i jeres virksomhed

 1. Start i god tid.

  Det tager længere tid end I tror at få rede på teknologien. Vær også kritisk, meget information på nettet er halv information der let kan misforstås.

 2. Udvælg og test omhyggeligt.

  Tests bør altid foretages i de rigtige omgivelser, da testopstillinger i andre miljøer ofte giver et forkert billede af mulighederne. Sørg for at lave standarder, da de giver frihed i fremtiden. Manglende standarder og kompatibilitet kan give unødvendige bindinger.

 3. Revurder informationsbehovet,

  og se kritisk på forretningsgangene. Hvor er der “skjulte” gevinster? RFID har enorm indflydelse på arbejdsgangen.

 4. Udvælg 4-6 indsatsområder

  hvor RFID giver de største gevinster, og prioriter disse efter indtjening. ID-advice kan hjælpe med investerings og payback profiler fra 6 cases fra forskellige brancher.

 5. Start med kernen

  og undlad undtagelserne, da de fjerner fokus fra de 80% af tilfældene, hvor der kan tjenes mange penge.

 6. Test i de rigtige omgivelser.

  RFID virker, men fungerer ikke ens i alle omgivelser og materialer. Læseafstand ændres væsentligt under forskellige omstændigheder.

 7. Indrag RFID i omlægninger

  i produktionsflow eller specifikation af nyt IT-system.

 8. Anvend den forøgede datakvalitet,

  som RFID giver, til Business Intelligence systemer. RFID giver et stort og validt datagrundlag.

 9. Hav den interne projektgruppe

  På plads og udnyt den organisatoriske løftestang som RFID er, til informationsdeling.

 10. Udviklingen står ikke stille,

  Heller ikke indenfor RFID. Udnyt ændringerne til at optimere RFID målene og gevinsterne. Lav et dynamisk system fra starten, der giver mulighed for ændringer.

Vi håber I finder de 10 RFID tips brugbare og at listen har fået sat nogle tanker igang hos jer, men husk, I er også altid velkomne til at ringe til os for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer igang.
Vi har gennem tiden haft mange konsulentopgaver for virksomheder, fælles for dem alle er, at vi gennem et forløb, på typisk 1 eller 2 dage, får lavet en realistisk plan og et budget, som kan ligge til grund for virksomhedens beslutning om implementering af RFID.

Listen med RFID tips her er opstået fra noter og erfaring vi har opsamlet gennem samtaler og rådgingen af de mange spændende virksomheder vi gennem årene har været i kontakt med.

 

© 2018 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?