Stillingen er besat pr. 1/1 2019  //  This position is filled from 1/1 2019

Praktikforløb hos IDadvice for foråret 2019

Vi søger i øjeblikket en multimediedesigner, webudvikler eller lignende der har evner og interesse inden for webudvikling og SEO.

IDadvice er en B2B-virksomhed, der udvikler software-løsninger til vores kunder. Vi arbejder primært med RFID, IoT og data. Hos IDadvice tror vi på udvikling og vidensdeling, men vi mener også at man selv skal arbejde for at tilegne sig viden, så vi håber at du er klar til at lære en masse og blive udfordret ved dit praktikforløb hos os.

Vi forventer at du som praktikant hos os er god til at strukturere dine opgaver sådan at du kan arbejde selvstændigt og agilt. Praktikforløbet starter efter afsluttede eksaminer for efterårssemesteret, midt januar eller efter nærmere aftale.

Vi beder dig sende en ansøgning hvor du kort beskriver hvorfor du ønsker at tilbringe dit praktikforløb hos os og vedhæfte dit CV og eventuelt et portfolie.

Hvis du har faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Rita (Ansvarlig for salg og marketing, rw@IDadvice.dk) eller Carina (Webudvikling og uddannet multimediedesigner, cv@IDadvice.dk). Henvendelser ang. stillingen eller ansøgning bedes sendes til Rita. Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Internship at IDadvice, spring 2019

We’re currently looking for a multimedia designer, web developer or such who has skills and interests in web development and SEO.

IDadvice is a B2B-company, were software-solutions are developed for our clients. We mainly work with RFID, IoT and data.

At IDadvice, we believe in progress and exchange of knowledge, but we also believe that you have to put work into appropriating knowledge yourself, so we hope you are ready to learn and be challenged in your internship at IDadvice.

We expect from you as an intern, that you’re good at structuring your tasks so that you can work independently and agile. The internship will start after you’ve finished your exams for the fall semester, mid-January or based on further arrangements.

We kindly ask you to send an application where you briefly describe why you wish to spend your internship period here, attach your resumé and optionally your portfolio.

If you have vocational questions you’re welcome to get in touch with either Rita (Head of sales and marketing, rw@IDadvice.dk) or Carina (web development and trained multimedia designer, cv@IDadvice.dk).

Rita will be happy to answer questions about the position or application. We’re looking forward to hearing from you.

© 2020 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?