Det gode RFID projekt

Det gode RFID projekt har nogle særlige kendetegn, der er vores erfaring efter vi har gennemført mange projekter, kendetegn som går igen på tværs af brancher.  RFID projekter inden for både; industri produktion og lager logistik: håndværk, sport og events, udstillinger eller kultur er alle kendetegnet ved de samme RFID karakteristika.

For at sikre at de karakteristika, der er væsentlige, bliver synlige på det rette tidspunkt i projekt vi samlet en række projekt-værktøjer, baseret på vores erfaringer fra efterhånden mange store og små RFID projekter.

10 gode RFID råd er et sammenkog af forskellige faktorer, vigtige overvejelse og råd om hvad man som minimum skal huske for at ende med et vellykket RFID eller NFC projekt.

RFID step by step projektmodellen er en færdig skabelon til implementering af RFID eller NFC i en produktionsvirksomhed.

RFID Projekt-planlægning

Der findes meget sjældent et RFID-system som kan anvendes direkte. Det vil dog ofte være muligt at gennemføre en implementering med standardsoftware, hvor kernen kan anvendes og som kan tilpasses til at understøtte en RFID implementering. Fordelen ved at anvende en kerne fra et standardsystem er at den vil være gennemtestet inden implementering. Valg af standardsoftware som kerne kan give ressourcer fri til specifikation og udvikling af RFID funktionaliteten.

En anden fordel ved at anvende et standardsoftware til implementering, er at det giver anledning til en kritisk gennemgang af eksisterende arbejdsrutiner.
 Ændring af forretningsgange kan dog også give forvirring i organisationen og gøre det sværere at forstå og gennemskue det nye system og dets gevinster og dermed at indgå i dialogen om systemet.

Defineringen af nye roller skal anvendes positivt for projektet og den enkelte medarbejder, man sikrer dermed at processen giver hele organisationen optimalt udbytte.
 Modstand mod fornyelse skal tages alvorligt.

AS IS og TO BE beskrivelser for RFID projekter

AS IS (beskrivelse af hvordan det er nu) og TO BE (hvordan man ønsker at det nye skal fungere). Sammen med en FIT / GAP analyse synliggøres forskellen mellem det nuværende og det fremtidige system med RFID funktionalitet.

KRAVSPECIFIKATION

Formålet med en kravspecifikation er at præcisere kravene til systemet.
Kravspecifikationen sikrer RFID viden til kunden og indsigt i arbejdsfunktioner og betingelser til ID-advice. Herved opnås en fælles forståelse for begreber, projektets rammer og mulighederne.
Kravspecifikation bruges som dokumentation på systemet.
Kravspecifikationen har også til formål at give alle parter mulighed for indsigelser. 
Synlighed giver indsigt.
Omfanget af kravspecifikationen skal altid stå mål med udbyttet. 
Det kan anbefales at kravspecifikation gennemarbejdes grundigt på de kritiske områder i processen, og at der laves en mere generel på de basale og grundlæggende områder.

En kravspecifikation vil synliggøre prisen på specifikke systemkrav.

KUNDENS VALG

Det er kunden, som kender behovet i virksomheden, og må forvente at ID-advice har den faglige indsigt i RFID teknologien.
Kundens og ID-advices samlede viden er det, der skal give dialogen, der fører frem til løsningen.

Det skal være tydeligt hvad der vælges, og hvad der vælges fra.

En TO BE analyse er et godt værktøj til at klarlægge systemets muligheder og organisationens ønsker.

GRUNDLAG OG FORMÅL

En løsning skal altid være baseret på en afvejning af de økonomiske muligheder, arbejdsfunktioner og procedurer, ledelsesmæssige gevinster samt hvilke muligheder det giver i form af frigivne resurser. 
Derfor starter en implementering med en formålsbeskrivelse, hvor man definer de mål som implementeringen skal opfylde.

ID-advice RFID-PROJEKTMODEL

Projektmodellen er en step by step model der sikre at alle aspekter der er nødvendige for en god RFID implementering bliver husket. 
Modellen er konkret så den også er brugbar i praksis.
Projektmodellen tager udgangspunkt i de eksisterende systemer som  RFID-løsningen skal integreres med.

RFID og NFC er ofte et mix mellem add-on’s til eksisterende systemer og nye selvstændige applikationer.

Sammenligner man RFID med andre autoID-systemer, adskiller det sig ved:

– At man kan kommunikere med tagen uden, at det entydige ID overskrives.

– At tag’en kan aflæses selv om den ikke er synlig, evt integreret i produktet.

– “Demand driven” samling og sporing af kompleks ordreproduktion.

– At man kan læse mange IDer på een gang – “on the fly”.

RFID – stregkoder Ligheder

– Identifikation.

– Batch eller individuelt nummer.

– Globale standarder.

Fordele ved RFID i forhold til stregkoder:

– Mange emner kan læses på en gang

– Slides ikke, kan indkapsles eller du brug hard tags i stedet.

– Tåler fugtige og hårde miljøer.

– Kræver ikke positionering for læsning, man behøver ikke at vende emnerne.

– Kan lagre data ud over ID-nummer, read / write funktion.

– Distribuerede data.

– Læsbarhed forringes ikke af snavs og støv.

– Lille i størrelse, kræver ikke meget plads.

– Kan integreres i design så den er usynlig.

– Kræver ikke synlighed / er usynlig.

– Høj læsehastighed.

Hvor giver RFID særlige gevinster?

– Hvor man giver produktet stor værdi ved at tilføje unik produkt-information.

– Krav om produktstyring på detaljeret niveau, sporbarhed.

– Bedre beregning af kundeværdi.

– Mange ens emner der skal behandles individuelt.

– Dokumentation af svind og kort reaktionstid på svind.

– Dokumentation af service,

– Dokumentation af procedure, ISO certificering.

– Styring af forebyggende vedligehold – værktøj – Arbejdstilsyn.

– Bestemme varens ægthed, mærkevare kontra kopivarer.

– Styring på enkeltstyk, unika-produkter.

– Udveksling af data med kunder og leverandører.

– Entydig og sikker identifikation af returvarer, reklamationer.

– Hurtig og sikker woldwide garantibehandling, ved mange læsninger, hvor det samme produkt skal identificeres ofte.

 

© 2018 by ID-Advice.dk. All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?